ვხედავ, ქართველი ოლიგარქი ძალიან მალე თვითონვე დაერევა თანამოაზრეებს…” – ლელა კაკულიას უახლესი წინასწარმეტყველება

0

ლელა კა­კუ­ლი­ას “ფე­ის­ბუ­ქის” ოფი­ცი­ა­ლურ გვერ­დზე წი­ნას­წარ­მე­ტყვე­ლის უახ­ლე­სი ჩა­ნა­წე­რე­ბი ქვეყ­ნდე­ბა.

გთა­ვა­ზობთ რამ­დე­ნი­მე ამო­ნა­რიდს ახა­ლი წი­ნას­წარ­მე­ტყვე­ლე­ბე­ბი­დან:

  • “ქარ­თველ სამ­ხედ­რო­ებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით ფრთხი­ლად იყა­ვით! კოს­მო­სი არ­ცერთ შემ­თხვე­ვა­ში არ და­უშ­ვებს მათ დას­ჯას. და­ის­ჯე­ბი­ან ისი­ნი, ვინც მათ წი­ნა­აღ­მდეგ გა­ი­ლაშ­ქრებს. ქარ­თუ­ლი ჯარი ჩვე­ნი სი­ა­მა­ყეა, და­ი­მახ­სოვ­რეთ! ამი­ტომ ნუ გა­ბე­დავთ, შე­ე­ხოთ ჯარს, არც შე­ე­ცა­დოთ! ვი­მე­ო­რებ: და­ის­ჯე­ბით!
  • ვხე­დავ, თავ­დაც­ვის მი­ნისტრს შეც­ვლი­ან, მაგ­რამ, ეს შე­დეგს ვერ მო­ი­ტანს!
  • ვხე­დავ, ქარ­თველ ოლი­გარ­ქს თა­ვი­სი გეგ­მა აქვს შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი. ძა­ლი­ან მალე თვი­თონ­ვე და­ე­რე­ვა თა­ნა­მო­აზ­რე­ებს. ის ცდი­ლობს, ახა­ლი ხალ­ხი შე­მო­უშ­ვას სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბა­ში და ეს ასეც მოხ­დე­ბა.
  • ვხე­დავ, დე­კა­ნოზ გი­ორ­გი მა­მა­ლა­ძეს გა­მო­უშ­ვე­ბენ სა­პა­ტიმ­რო­დან.
  • ვხე­დავ, მო­უ­ლოდ­ნე­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი მოხ­დე­ბა ევ­რო­პულ პო­ლი­ტი­კა­ში და ინ­გლი­სი ევ­რო­პი­დან არ გავა, “ბრექ­სი­თი” არ შედ­გე­ბა, ეს გა­მო­რი­ცხუ­ლია!
  • დღეს სა­ქარ­თვე­ლო უნდა უფრთხილ­დეს ახ­ლად გა­მომ­ცხვარ მი­ლი­ო­ნე­რებს… გა­ი­მარ­თე­ბა თით­ქოს უხი­ლა­ვი ბრძო­ლე­ბი, მაგ­რამ ვხე­დავ პი­როვ­ნე­ბას, რო­მე­ლიც ამ შე­მო­ტე­ვებს გა­უმკლავ­დე­ბა და მათ ყვე­ლას მი­აბ­რუ­ნებს რუ­სე­თის­კენ, ვი­ნა­ი­დან ყვე­ლა ეს წა­მო­წყე­ბუ­ლი ბრძო­ლა რუ­სე­თის ჩა­ნა­ფიქ­რია.
  • ვხე­დავ, ოსე­ბი რუ­სებს სი­ურპრი­ზებს მო­უ­წყო­ბენ. უფრო მე­ტიც, ვხე­დავ, ოსი ხალ­ხი რო­გორ აუმ­ხედ­რდე­ბა რუ­სეთს. ოსე­თი ნამ­დვი­ლად დიდი სი­ურპრი­ზი იქ­ნე­ბა რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტის­თვის”.

ambebi.ge

Share.