”სიძე და ცოლის-ძმა ყოფილან ერთმანეთის…” – 26 და 21 წლის ქართველი ბიჭები ჯანდარის ტბაზე გარდაცვლილები იპოვეს

0

მაშ­ვე­ლებ­მა ჯან­და­რის ტბა­ზე და­კარ­გუ­ლი ახალ­გაზ­რდე­ბის – გი­ორ­გი ქვე­ლა­ძის და ირაკ­ლი ბო­ჭო­ი­ძის ცხედ­რე­ბი იპო­ვეს. 26 და 21 წლის მა­მა­კა­ცე­ბი ერ­თმა­ნე­თის სიძე და ცო­ლისძმა არი­ან.

loading...

ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თვის სამ­სა­ხუ­რის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სა­ძი­ე­ბო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი სამი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში, უწყვეტ რე­ჟიმ­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და. ად­გილ­ზე მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი იყო შე­სა­ბა­მი­სი ტექ­ნი­კა, ვერ­ტმფრე­ნი, სით­ბუ­რი დრო­ნი და ცო­ცხა­ლი ძალა, მათ შო­რის მყვინ­თავ­თა ჯგუ­ფე­ბი.

მაშ­ვე­ლე­ბი ტბის ფსკე­რის წყალ­ქვე­შა მო­ნი­ტო­რინ­გის სა­მუ­შა­ო­ებს სპე­ცი­ა­ლუ­რი ტექ­ნი­კის სა­შუ­ა­ლე­ბით აწარ­მო­ებ­და. პა­რა­ლე­ლურ რე­ჟიმ­ში ხორ­ცი­ელ­დე­ბო­და ტბის სა­ნა­პი­რო ზო­ლის მო­ნი­ტო­რინ­გი.

სა­ძი­ე­ბო ოპე­რა­ცია მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და რო­გორც სა­ქარ­თვე­ლოს, ასე­ვე, აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზე.

წყარო: ambicia.ge

loading...
Share.